Prosjektet Adapt Northern Heritage (Tilpass kulturarven i nord) har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endra klima i nord gjennom støtte til lokalsamfunn og lokale myndigheter. Prosjektet startet opp i juni 2017 og skal pågå til juni 2020. Det er fire prosjektpartnere og elleve assosierte partnere fra Island, Irland, Norge, Russland, Skottland og Sverige. Prosjektet er støttet av Island, Norge og EU gjennom interregprogrammet The Northern Periphery and Arctic programme.

Prosjektpartnerne, Historic Environment Scotland (Direktoratet for kulturminner i Skotland), Minjastofnun Íslands (Direktoratet for kulturminner i Island), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Riksantikvaren i Norge, vil utvikle metoder for risiko- og sårbarhetsvurderinger av kulturminner/kulturmiljøer med tilhørende veiledning for planlegging av tilpasningstiltak. Metodene vil bli utprøvd og demonstrert ved elleve ulike kulturminner/kulturmiljøer. En viktig del av prosjektet er å etablere et nettverk for kunnskapsutveksling, læring og samarbeid mellom de ulike lokale aktørene. 

Mer informasjon om prosjektet vil være tilgjengelig her i 2018. I mellomtiden ønsker vi å invitere deg til å besøke prosjektets miniside på Interreg NPA og registrere deg for vårt kvartalsvise nyhetsbrev.

Med støtte fra:

 

 

 

Prosjekt som deltar i:

Bilde: Threave Castle, Dumfries & Galloway, Skottland, under flom i 2014 (bilde © Police cotland)